hlavní

main, chief, principal, (jeden z největších) major

Hlavní je, aby...
The main thing is that...
ðə meɪn θɪŋ ɪz ðæt
Jaké je hlavní město Islandu?
What's the capital of Iceland?
wɒts ðə ˈkæpɪtl əv ˈaɪslənd?
Jako hlavní chod/jídlo bude...
The main course will be...
ðə meɪn kɔːs wɪl biː
V hlavní roli/hlavních rolích... (filmu)
Starring...
stɑːrɪŋ
Hlavní roli ve filmu hrál...
The film starred...
ðə fɪlm stɑːd
hlavní postava/hrdina čeho, v čem
the main character, protagonist of sth
ðə meɪn ˈkærɪktəˌ prəʊˈtægənɪst
na hlavním nádraží
at the main station
æt ðə meɪn ˈsteɪʃən
hlavní silnice/třída
main road/street
meɪn rəʊd/striːt
v hlavní sezóně (dovolených ap.)
in the peak/high season
ɪn ðə piːk/haɪ ˈsiːzn
v hlavním vysílacím čase (televize)
in the prime time/(BrE) peak time
ɪn ðə praɪm taɪm/piːk taɪm