svobodný

free, (nesezdaný) single

Jsem ještě svobodná.
I'm still single.
aɪm stɪl ˈsɪŋgl
Je svobodný nebo ženatý?
Is he single or married?
ɪz hɪ ˈsɪŋgl ɔː ˈmærɪd?
Bylo to jeho svobodné rozhodnutí.
He did it of his own free will.
hɪ dɪd ɪt əv hɪz əʊn friː wɪl