velký

big, great, large

Ty boty jsou mi (příliš) velké.
The shoes are too big for me.
ðə ʃuːz ɑː tuː bɪg fə miː
Jak je velký? (na výšku)
How tall is he?
haʊ tɔːl ɪz hɪ?
Jak je velký? (věkem)
How old is he?
haʊ əʊld ɪz hɪ?
... je stejně velký jako...
... is the same size as ...
... ɪz ðə seɪm saɪz əz
Je to velké jako krabička od sirek.
It is the size of a matchbox.
ɪt ɪz ðə saɪz əv ə ˈmætʃˌbɒks
Dám si velkou kolu.
I'll have a large cola.
aɪl hæv ə lɑːdʒ ˈkəʊlə
Až budu velký...
When I'm grown-up...
wεn aɪm grəʊnʌp
Vydělává velké peníze.
He makes big money.
hɪ meɪks bɪg ˈmʌnɪ
Dělají to ve velkém.
They do it on a large scale.
ðeɪ dʊ ɪt ɒn ə lɑːdʒ skeɪl
Není to nic velkýho. (významného ap.)
It's no big deal.
ɪts nəʊ bɪg diːl
Čím větší, tím lepší.
The bigger the better.
ðə bɪgə ðə ˈbεtə
... je dvakrát větší než...
... is twice the size of...
... ɪz twaɪs ðə saɪz əv
Který je největší?
Which one is the biggest?, Which one is the largest?
wɪtʃ wʌn ɪz ðə bɪgɪst?ˌ wɪtʃ wʌn ɪz ðə lɑːdʒɪst?
s největší pravděpodobností
most likely
məʊst ˈlaɪklɪ
velký kulový (vůbec nic)
sweet Fanny Adams, (vulg.) bugger all, fuck all
swiːt fænɪ ˈædəmzˌ ˈbʌgə ɔːlˌ fʌk ɔːl
velká neznámá (o člověku ap.)
big unknown, (přen.) dark horse
bɪg ʌnˈnəʊnˌ dɑːk hɔːs
velké zvíře
big gun, big shot/cheese, (BrE) big noise
bɪg gʌnˌ bɪg ʃɒt/tʃiːzˌ bɪg nɔɪz
jít na velkou (stranu) (na záchod)
do (a) number two, go number two
dʊ (ə) ˈnʌmbə tuːˌ gəʊ ˈnʌmbə tuː