stejně

1(totožně) equally, just as ... as sb, identically

Je stejně vysoká jako ty.
She is as tall as you.
ʃɪ ɪz əz tɔːl əz juː
Jsou stejně staří.
They are (of) the same age.
ðeɪ ɑː (əv) ðə seɪm eɪdʒ
Odešel stejně jako ostatní.
He left just as the others did.
hɪ lεft dʒʌst əz ðiː ˈʌðəz dɪd
Je stejně chytrý jako kterýkoli...
He is just as clever as any...
hɪ ɪz dʒʌst əz ˈklεvə əz ˈεnɪ
Chovají se ke všem zákazníkům stejně.
They treat all customers alike.
ðeɪ triːt ɔːl ˈkʌstəməz əˈlaɪk

2(tak či tak) anyway, (ze dvou možností) either way, (přesto) all/just the same

Stejně to udělám!
I will do it anyway!
aɪ wɪl dʊ ɪt ˈεnɪˌweɪ!
Stejně už to není žádné tajemství.
Anyway it is no secret any more.
ˈεnɪˌweɪ ɪt ɪz nəʊ ˈsiːkrɪt ˈεnɪ mɔː
Stejně (už) přijde pozdě.
He's going to be late anyway.
hiːz ˈgəʊɪŋ tə biː leɪt ˈεnɪˌweɪ