nikdo

nobody, no one, (se záporem) anybody, anyone

Nikdo nečekal, že...
Nobody expected that...
ˈnəʊbədɪ ɪkˈspεktɪd ðæt
Nikomu to neřeknu.
I won't tell anyone.
aɪ wəʊnt tεl ˈεnɪˌwʌn
Do toho nikomu nic není.
That's nobody's business.
ðæts ˈnəʊbədɪz ˈbɪznɪs
To nikdo neví.
Nobody knows.
ˈnəʊbədɪ nəʊz
Nikomu ani muk!
Mum's the word!
mʌmz ðə wɜːd!
Nebyl to nikdo jiný než... (překvapivě)
It was none/no other than...
ɪt wɒz nʌn/nəʊ ˈʌðə ðæn
Nikdo není dokonalý.
Nobody is perfect.
ˈnəʊbədɪ ɪz ˈpɜːfɪkt