already, (v otázce) yet, (s časovým údajem) as early/far back as

už ne
not any more, not any longer
nɒt ˈεnɪ mɔːˌ nɒt ˈεnɪ lɒŋgə
už ne (již nikdy)
not again, no more
nɒt əˈgεnˌ nəʊ mɔː
Už? – Ještě ne!
Yet? – Not yet!
jεt? - nɒt jεt!
Už jsi to dokončil?
Have you finished it yet?
hæv juː ˈfɪnɪʃt ɪt jεt?
Už přišel.
He has already come.
hɪ hæz ɔːlˈrεdɪ kʌm
Už bys měl jít.
You should go now.
juː ʃʊd gəʊ naʊ
Už se to nestane.
It won't happen again.
ɪt wəʊnt ˈhæpn əˈgεn
Už neprší.
It isn't raining any more.
ɪt ˈɪznt reɪnɪŋ ˈεnɪ mɔː
Už tady nebydlí.
She doesn't live here any more.
ʃɪ ˈdʌznt lɪv hɪə ˈεnɪ mɔː
Už jsi tam někdy byl?
Have you ever been there?
hæv juː ˈεvə bɪn ðεə?
Čekám tu už hodinu.
I've been waiting here for an hour.
aɪv bɪn weɪtɪŋ hɪə fə ən aʊə
Už měsíc jsem od něj nedostal zprávu.
I haven't heard from him for a month.
aɪ ˈhævnt hɜːd frɒm hɪm fɔː ə mʌnθ
To už je pět?
Is it five already?
ɪz ɪt faɪv ɔːlˈrεdɪ?
Už žádné otázky!
No more questions!
nəʊ mɔː ˈkwεstʃənz!
Už aby byl tady. (je nejvyšší čas)
It's high time he was here.
ɪts haɪ taɪm hɪ wɒz hɪə
Už aby byl pátek!
Roll on Friday!
rəʊl ɒn ˈfraɪdeɪ!
Už ať jsi pryč!
Get off/away!, Clear off!
gεt ɒf/əˈweɪ!ˌ klɪə ɒf!
Dost už!
(That's) enough!
(ðæts) ɪˈnʌf!
Už jako dítě miloval...
Even as a child he loved...
ˈiːvn əz ə tʃaɪld hɪ lʌvd
už roku 1250
as far back as in 1250, as early as in 1250
əz fɑː bæk əz ɪn ˌtwεlvˈfɪftɪˌ əz ˈɜːlɪ əz ɪn ˌtwεlvˈfɪftɪ