když

when, (po dobu co) while, (jestli) if

vždycky když
whenever, every/each time when
wεnˈεvəˌ ˈεvrɪ/iːtʃ taɪm wεn
Když jsem byl ještě malý...
When I was little...
wεn aɪ wɒz ˈlɪtl
Když se vrátil, jeho auto bylo pryč.
When he came back, his car was gone.
wεn hɪ keɪm bækˌ hɪz kɑː wɒz gɒn
Když už jsi tu...
Once you are here...
wʌns juː ɑː hɪə
Nesnáším, když musím...
I hate having to...
aɪ heɪt hævɪŋ tə
A co když se jí něco stalo?
And what if something happened to her?
ænd wɒt ɪf ˈsʌmθɪŋ ˈhæpnd tə hə?
Když to jen trochu půjde...
If at all possible...
ɪf æt ɔːl ˈpɒsɪbl
No když nedáte jinak.
Well, if you insist.
wεlˌ ɪf juː ɪnˈsɪst
Když bude pršet, počkám.
If it rains, I will wait.
ɪf ɪt reɪnzˌ aɪ wɪl weɪt
i když (ačkoli)
even though
ˈiːvn ðəʊ
i když (i v tom případě)
even when
ˈiːvn wεn
Když ona tomu nerozumí.
The thing is that she doesn't understand it.
ðə θɪŋ ɪz ðæt ʃɪ ˈdʌznt ˌʌndəˈstænd ɪt
Když se chce, všechno jde.
Where there is a will there is a way.
wεə ðεə ɪz ə wɪl ðεə ɪz ə weɪ