plný, plno

čeho full of sth, filled with sth, (hemžící se) alive with sth

Mám plný nos. (mám rýmu)
I've got a stuffy nose.
aɪv gɒt ə ˈstʌfɪ nəʊz
Ulice byly plné (lidí).
Streets were (over)crowded.
ˈstriːts wɜː (ˈəʊvə)ˈkraʊdɪd
Jezero je plné ryb.
The lake is full of fish.
ðə leɪk ɪz fʊl əv fɪʃ
Vzduch byl plný kouře.
The air was thick with smoke.
ðiː εə wɒz θɪk wɪθ sməʊk
Máte plné právo to udělat.
You have every right to do it.
juː hæv ˈεvrɪ raɪt tə dʊ ɪt
Jsme v plném počtu.
We are at full strength.
wiː ɑː æt fʊl strεŋθ
Plně s vámi souhlasím.
I completely agree with you.
aɪ kəmˈpliːtlɪ əˈgriː wɪθ juː
Máme plno času.
We have plenty of time.
wiː hæv ˈplεntɪ əv taɪm
Bylo tam plno lidí.
There were lots of people.
ðεə wɜː lɒts əv ˈpiːpl
Hotely mají plno.
The hotels are full up., The hotels are booked up/fully booked.
ðə həʊˈtεlz ɑː fʊl ʌpˌ ðə həʊˈtεlz ɑː bʊkt ʌp/ˈfʊlɪ bʊkt
Mám toho plné zuby.
I'm sick of it., I'm fed up with it.
aɪm sɪk əv ɪtˌ aɪm fεd ʌp wɪθ ɪt
Má plné kalhoty. (bojí se)
He's scared shitless.
hiːz skεəd ˈʃɪtlɪs
v plném proudu (zábava ap.)
in full swing
ɪn fʊl swɪŋ
na plné obrátky/na plný plyn
(at) full throttle
(æt) fʊl ˈθrɒtl
na plné pecky (bavit se, slavit ap.)
at full throttle, balls to the wall, (BrE) (at) full whack
æt fʊl ˈθrɒtlˌ bɔːlz tə ðə wɔːlˌ (æt) fʊl wæk
na plné pecky (zesílený ap.)
at full blast/volume
æt fʊl blɑːst/ˈvɒljuːm
z plných plic, z plna hrdla
from the top of one's lungs, at the top of one's voice
frɒm ðə tɒp əv lʌŋzˌ æt ðə tɒp əv vɔɪs