s, se

with, (hraničit) on, (o obsahu nádoby ap. též) of

Pojď se mnou.
Come with me.
kʌm wɪθ miː
S radostí.
With pleasure.
wɪθ ˈplεʒə
Setkám se s ním zítra.
I'll meet (with) him tomorrow.
aɪl miːt (wɪθ) hɪm təˈmɒrəʊ
Jak s ním vycházíš?
How do you get along with him?
haʊ dʊ juː gεt əˈlɒŋ wɪθ hɪm?
Oženil se s ní?
Did he marry her?
dɪd hɪ ˈmærɪ hə?
Rozešla jsem se s ním.
I broke up with him.
aɪ brəʊk ʌp wɪθ hɪm
Budeme hrát s Anglií.
We will play England.
wiː wɪl pleɪ ˈɪŋglənd
Dohodli jsme se s nimi.
We agreed with them.
wiː əˈgriːd wɪθ ðəm
Nejsem s to...
I'm in no condition to..., I'm not able to...
aɪm ɪn nəʊ kənˈdɪʃən təˌ aɪm nɒt ˈeɪbl tə
Musíme s tím něco dělat.
We have to do something about it.
wiː hæv tə dʊ ˈsʌmθɪŋ əˈbaʊt ɪt
To nemá nic společného s...
It has nothing to do with...
ɪt hæz ˈnʌθɪŋ tə dʊ wɪθ
Co s ním je?
What's the matter with him?, What's wrong with him?
wɒts ðə ˈmætə wɪθ hɪm?ˌ wɒts rɒŋ wɪθ hɪm?
Něco s tím je. (v nepořádku)
Something is wrong with it.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ ɪt
Jak na tom jsi s penězi?
How are you doing financially?
haʊ ɑː juː ˈduːɪŋ faɪˈnænʃəlɪ?
Dej mi s tím pokoj.
Stop bothering me with it.
stɒp ˈbɒðərɪŋ miː wɪθ ɪt
S pozdravem (v dopise ap.)
Best Regards, Yours Truly/Sincerely
bεst rɪˈgɑːdzˌ jɔːz ˈtruːlɪ/sɪnˈsɪəlɪ
Moc se s tím nepáral.
He made short work of it.
hɪ meɪd ʃɔːt wɜːk əv ɪt
chléb s máslem
bread and butter
brεd ænd ˈbʌtə
kbelík s vodou
bucket of water
ˈbʌkɪt əv ˈwɔːtə