líbit se

komu appeal to sb, (s obrácením podmětu a přísudku) like sth

Líbí se mu blondýnky.
He likes blondes.
hɪ laɪks blɒndz
Nelíbí se mi to.
I don't like it.
aɪ dəʊnt laɪk ɪt
To se jim líbí.
They like it.
ðeɪ laɪk ɪt
Líbil se ti ten film?
Did you like the movie?
dɪd juː laɪk ðə ˈmuːvɪ?
Jaká se ti líbí hudba?
What music do you like?
wɒt ˈmjuːzɪk dʊ juː laɪk?
Tobě se ta černá košile nelíbí?
Don't you like the black shirt?
dəʊnt juː laɪk ðə blæk ʃɜːt?
Moc se mu to nelíbilo.
He didn't like it very much., It didn't appeal to him very much.
hɪ ˈdɪdnt laɪk ɪt ˈvεrɪ mʌtʃˌ ɪt ˈdɪdnt əˈpiːl tə hɪm ˈvεrɪ mʌtʃ
To se jim nebude vůbec líbit.
They won't like it at all.
ðeɪ wəʊnt laɪk ɪt æt ɔːl
Jak se ti to líbí?
How do you like it?
haʊ dʊ juː laɪk ɪt?
Jak by se ti líbilo, kdyby někdo...?
How would you like it if somebody...?
haʊ wʊd juː laɪk ɪt ɪf ˈsʌmbədɪ?
To se mi nechce líbit.
I don't like the sound of it., I find it fishy., I have a bad feeling about it.
aɪ dəʊnt laɪk ðə saʊnd əv ɪtˌ aɪ faɪnd ɪt ˈfɪʃɪˌ aɪ hæv ə bæd ˈfiːlɪŋ əˈbaʊt ɪt
ať se ti to líbí nebo ne
whether you like it or not
ˈwεðə juː laɪk ɪt ɔː nɒt