krátký

short, (stručný též) brief

krátké vlasy
short hair
ʃɔːt hεə
košile s krátkými rukávy
short-sleeved shirt
ʃɔːtsliːvd ʃɜːt
být krátký na co (nestačit)
not be up to sth, be unequal to sth
nɒt biː ʌpˌ biː ʌnˈiːkwəl
Uděláme si krátkou přestávku.
We'll take a short break.
wiːl teɪk ə ʃɔːt breɪk
Život je příliš krátký na to, aby...
Life is too short to...
laɪf ɪz tuː ʃɔːt tə
Udělal s tím krátký proces.
He made short work of it.
hɪ meɪd ʃɔːt wɜːk əv ɪt
Lež má krátké nohy.
Honesty is the best policy.
ˈɒnɪstɪ ɪz ðə bεst ˈpɒlɪsɪ
Máš krátkou paměť!
You have a short memory!
juː hæv ə ʃɔːt ˈmεmərɪ!
krátce poté
shortly after that
ˈʃɔːtlɪ ˈɑːftə ðæt
krátce před mým odjezdem
shortly before my departure
ˈʃɔːtlɪ bɪˈfɔː maɪ dɪˈpɑːtʃə
krátce/nakrátko střižené vlasy
hair cut short
hεə kʌt ʃɔːt
Jen krátce... (zmíním ap.)
Only briefly...
ˈəʊnlɪ ˈbriːflɪ