noc

night(-time)

Dobrou noc.
Good night.
gʊd naɪt
Popřál nám dobrou noc a...
He said goodnight to us and...
hɪ sεd gʊdˈnaɪt tə əs ænd
Zůstaneš přes noc?
Will you stay overnight?
wɪl juː steɪ ˌəʊvəˈnaɪt?
Přijel dnes v noci.
He arrived this night.
hɪ əˈraɪvd ðɪs naɪt
Stalo se to (pozdě) v noci/včera v noci.
It happened (late) at night/last night.
ɪt ˈhæpnd (leɪt) æt naɪt/lɑːst naɪt
Trvalo to celou noc.
It lasted all night long.
ɪt lɑːstɪd ɔːl naɪt lɒŋ
Byli jsme vzhůru pozdě do noci.
We stayed up late into the night.
wiː steɪd ʌp leɪt ˈɪntə ðə naɪt
Nespal jsem celou noc.
I stayed up all night.
aɪ steɪd ʌp ɔːl naɪt
Myslím na to dnem i nocí/ve dne v noci.
I think about it night and day.
aɪ θɪŋk əˈbaʊt ɪt naɪt ænd deɪ
Zlepšilo se to přes noc.
It got better overnight.
ɪt gɒt ˈbεtə ˌəʊvəˈnaɪt
Neměl bys jíst na noc.
You shouldn't eat before going to bed.
juː ˈʃʊdnt iːt bɪˈfɔː ˈgəʊɪŋ tə bεd