odložit

1(oddálit) co postpone, put off/(BrE) back, (pozdržet) hold over sth

Odložme to na pondělí.
Let's postpone it till Monday.
lεts pəʊstˈpəʊn ɪt tɪl ˈmʌndeɪ
Odložili jsme odjezd.
We postponed our departure.
wiː pəʊstˈpəʊnd aʊə dɪˈpɑːtʃə
Stále to odkládají.
They keep postponing it.
ðeɪ kiːp pəʊstˈpəʊnɪŋ ɪt
Odložíme to na jindy? (pozvání ap.)
Can I take a rain check on that?
kən aɪ teɪk ə reɪn tʃεk ɒn ðæt?
Odložili to na neurčito.
It was postponed indefinitely.
ɪt wɒz pəʊstˈpəʊnd ɪnˈdεfɪnɪtlɪ
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
Don't put off till tomorrow what you can do today.
dəʊnt pʊt ɒf tɪl təˈmɒrəʊ wɒt juː kən dʊ təˈdeɪ

2(položit) co put sth away, put/lay sth aside, (položit) put sth down

Odložte tužky.
Put your pencils down.
pʊt jɔː ˈpεnslz daʊn
Odložila své dítě.
She has abandoned her child.
ʃɪ hæz əˈbændənd hə tʃaɪld
Odložte si! (kabát)
Take off your coat!
teɪk ɒf jɔː kəʊt!
Odložte si! (zcela, u lékaře ap.)
Get undressed.
gεt ʌnˈdrεst