u

at, (nedaleko) by, (daném případě ap.) with

Nemám to u sebe.
I don't have it on me.
aɪ dəʊnt hæv ɪt ɒn miː
Seděli jsme u stolu/ohně.
We were sitting at the table/by the fire.
wiː wɜː ˈsɪtɪŋ æt ðə ˈteɪbl/baɪ ðə faɪə
Budu sedět u okna.
I'll sit by the window.
aɪl sɪt baɪ ðə ˈwɪndəʊ
Chtěl bych místo u okna.
I'd like a window seat.
aɪd laɪk ə ˈwɪndəʊ siːt
Pořád sedí u televize.
He's always sitting in front of the TV.
hiːz ˈɔːlweɪz ˈsɪtɪŋ ɪn frʌnt əv ðə ˌtiːˈviː
Ano, u telefonu. (to jsem já)
Yes, speaking.
jεsˌ ˈspiːkɪŋ
Bydlím u rodičů/přítele.
I live at my parents'/friend's place.
aɪ lɪv æt maɪ ˈpεərənts/frεndz pleɪs
Je na návštěvě u známých.
He is visiting his friends.
hɪ ɪz ˈvɪzɪtɪŋ hɪz frεndz
Zastav se u mě.
Stop by my place.
stɒp baɪ maɪ pleɪs
Hned jsem u vás.
I'll be right with you.
aɪl biː raɪt wɪθ juː
Léto jsme strávili u moře.
We spent summer at the seaside.
wiː spεnt ˈsʌmə æt ðə ˈsiːˌsaɪd
Bydleli jsme v hotelu u Vídně.
We stayed in a hotel near Vienna.
wiː steɪd ɪn ə həʊˈtεl nɪə vɪˈεnə
U něj nikdy nevíš.
You never know with him.
juː ˈnεvə nəʊ wɪθ hɪm
U toho filmu jsem se zasmál.
That film made me laugh.
ðæt fɪlm meɪd miː lɑːf
Je oblíbená u dětí.
She is popular with children.
ʃɪ ɪz ˈpɒpjʊlə wɪθ ˈtʃɪldrən
Je u FBI.
He is with the FBI.
hɪ ɪz wɪθ ðə ˌεfbiːˈaɪ
U příležitosti...
On the occasion of...
ɒn ðiː əˈkeɪʒən əv
Když už jsme u toho... (v řeči)
Speaking of which...
ˈspiːkɪŋ əv wɪtʃ
Máš to u mě! (službičku ap.)
I owe you one!
aɪ əʊ juː wʌn!
Bude se to řešit u soudu.
It will be settled in court.
ɪt wɪl biː ˈsεtld ɪn kɔːt
u nás (doma)
at our place
æt aʊə pleɪs
u nás (v zemi)
in our country, where I come from
ɪn aʊə ˈkʌntrɪˌ wεə aɪ kʌm frɒm
u lékaře
at the doctor's
æt ðə ˈdɒktəz
u snídaně/večeře
at breakfast/supper
æt ˈbrεkfəst/ˈsʌpə
bitva u Slavkova
the battle of Austerlitz
ðə ˈbætl əv ˈɔːstəlɪts