dobře

well

Tak dobře. (souhlas)
All right!, Okay., Fine.
ɔːl raɪt!ˌ ˌəʊˈkeɪˌ faɪn
Dobře! (uznání)
Well done!, Good job!
wεl dʌn!ˌ gʊd dʒɒb!
To zní dobře. (návrh ap.)
That sounds good.
ðæt saʊndz gʊd
Udělal jsi dobře.
You did the right thing.
juː dɪd ðə raɪt θɪŋ
Není mi dobře.
I'm not feeling well.
aɪm nɒt ˈfiːlɪŋ wεl
Myslí to dobře, ale...
She means well but...
ʃɪ miːnz wεl bət
Dobře mu tak!
It serves him right!
ɪt sɜːvz hɪm raɪt!
Dobře děláš! (pochvalně ap.)
Good for you!
gʊd fə juː!
Je to dobře placené místo.
It's a well-paid job.
ɪts ə wεlpeɪd dʒɒb
Tvrdý alkohol mi nedělá dobře.
Liquors don't agree with me.
ˈlɪkəz dəʊnt əˈgriː wɪθ miː
Měj se dobře.
Have a nice day.
hæv ə naɪs deɪ
Mám se dobře.
I'm (doing) fine., I'm well.
aɪm (ˈduːɪŋ) faɪnˌ aɪm wεl
Jsou na tom dobře. (finančně ap.)
They are well-off.
ðeɪ ɑː wεlɒf
Měli jsme se dobře.
We had a good time.
wiː hæd ə gʊd taɪm
Dobře se bavte!
Have fun!, Enjoy yourselves!
hæv fʌn!ˌ ɪnˈdʒɔɪ jɔːˈsεlvz!
Všude dobře, doma nejlíp.
East (or) West, home's best., There's no place like home., Home, sweet home.
iːst (ɔː) wεstˌ həʊmz bεstˌ ðεəz nəʊ pleɪs laɪk həʊmˌ həʊmˌ swiːt həʊm