učit se

co learn sth, (studovat) study

Učí se chodit.
He's learning to walk.
hiːz ˈlɜːnɪŋ tə wɔːk
Učím se anglicky (už) dva roky.
I've been learning English for two years.
aɪv bɪn ˈlɜːnɪŋ ˈɪŋglɪʃ fə tuː jɪəz
Rychle se učí.
He is a fast learner., He is a quick study.
hɪ ɪz ə fɑːst ˈlɜːnəˌ hɪ ɪz ə kwɪk ˈstʌdɪ
Špatně se učí.
He's doing poorly at school.
hiːz ˈduːɪŋ ˈpʊəlɪ æt skuːl
Naše děti se učí celkem dobře.
Our children are doing quite well at school.
aʊə ˈtʃɪldrən ɑː ˈduːɪŋ kwaɪt wεl æt skuːl
Musím se učit na zkoušku.
I must study for the exam.
aɪ mʌst ˈstʌdɪ fə ðiː ɪgˈzæm
Měl by ses víc učit.
You should study harder.
juː ʃʊd ˈstʌdɪ ˈhɑːdə
Učí se truhlářem.
He is training to be a cabinetmaker., He is apprenticed as a cabinetmaker.
hɪ ɪz ˈtreɪnɪŋ tə biː ə ˈkæbɪnɪtˌmeɪkəˌ hɪ ɪz əˈprεntɪst əz ə ˈkæbɪnɪtˌmeɪkə
Chybami se člověk učí.
Once bitten, twice shy.
wʌns ˈbɪtnˌ twaɪs ʃaɪ
učit se co nazpaměť
memorize sth, learn sth by heart
ˈmεməˌraɪzˌ lɜːn baɪ hɑːt
Učení mu moc nejde.
He's not a good learner.
hiːz nɒt ə gʊd ˈlɜːnə
Učení mě strašně nebaví.
I (totally) hate learning.
aɪ (ˈtəʊtəlɪ) heɪt ˈlɜːnɪŋ