ven

z čeho out of sth, (z místnosti) outside, (směrem) outwards

Ven! (vypadni)
(Get) out!
(gεt) aʊt!
Pusť mě ven!
Let me out!
lεt miː aʊt!
Podívej se ven z okna.
Take a look out of the window.
teɪk ə lʊk aʊt əv ðə ˈwɪndəʊ
Pojďme ven.
Let's go outside.
lεts gəʊ ˌaʊtˈsaɪd
Vyrazíme si někam ven. (za zábavou)
We'll go out.
wiːl gəʊ aʊt
Dveře se otvírají ven.
The door opens outwards.
ðə dɔː ˈəʊpnz ˈaʊtwədz
Ven s tím! (povídej)
Spit it out!, Fire away!
spɪt ɪt aʊt!ˌ faɪə əˈweɪ!
vyjít s pravdou/barvou ven
come clean, make a clean breast of it
kʌm kliːnˌ meɪk ə kliːn brεst əv ɪt