nosit

carry, (na sobě) wear sth, (oblékat se do) dress in sth

Nosím to u sebe/s sebou.
I carry it on me/with me.
aɪ ˈkærɪ ɪt ɒn miː/wɪθ miː
Jakou velikost nosíš?
What size do you wear?
wɒt saɪz dʊ juː wεə?
Nosíte brýle/čočky?
Do you wear glasses/(contact) lenses?
dʊ juː wεə ˈglɑːsɪz/(ˈkɒntækt) lεnsɪz?
Nenosí spodní prádlo.
She wears no underwear.
ʃɪ wεəz nəʊ ˈʌndəˌwεə
Nenosím (u sebe) zbraň.
I don't carry a gun.
aɪ dəʊnt ˈkærɪ ə gʌn
Nosí se to pod košilí.
It's worn under the shirt.
ɪts wɔːn ˈʌndə ðə ʃɜːt
Nosím to pro štěstí.
I wear it for luck.
aɪ wεə ɪt fə lʌk
Prý to nosí štěstí.
They say it brings (good) luck.
ðeɪ seɪ ɪt brɪŋz (gʊd) lʌk
Teď se nosí minisukně.
Mini-skirts are in now.
ˈmɪnɪskɜːts ɑː ɪn naʊ
To se už nenosí.
That's out now., It's not in vogue now.
ðæts aʊt naʊˌ ɪts nɒt ɪn vəʊg naʊ
To je jako nosit dříví do lesa., To je nošení dříví do lesa.
It's carrying/taking/selling coals to Newcastle.
ɪts ˈkærɪɪŋ/ˈteɪkɪŋ/sεlɪŋ kəʊlz tə ˈnjuːˌkɑːsl