vedle2

(blízko) nearby, (ve vedlejším vchodu ap.) next door, (mimo) off (the mark)

soused od vedle
next-door neighbour
nεkstdɔː ˈneɪbə
Jeho pokoj je vedle.
His room is next door.
hɪz ruːm ɪz nεkst dɔː
Obchod je hned vedle.
The shop is just nearby.
ðə ʃɒp ɪz dʒʌst ˈnɪəˌbaɪ
Stál jsem (hned) vedle.
I stood nearby.
aɪ stʊd ˈnɪəˌbaɪ
Vedle! (netrefil jsi)
(You've) missed!, Miss!
(juːv) mɪst!ˌ mɪs!
To bylo těsně vedle.
It was a near miss.
ɪt wɒz ə nɪə mɪs
Byl úplně vedle z čeho. (ohromený)
He was staggered/bowled over by sth.
hɪ wɒz ˈstægəd/bəʊld ˈəʊvə
To jsi úplně vedle. (mýlíš se)
You are completely wrong., You are all wet.
juː ɑː kəmˈpliːtlɪ rɒŋˌ juː ɑː ɔːl wεt