jednat

1(konat) act, take action, (zacházet) s kým jak treat sb

Jednal nezodpovědně.
He acted irresponsibly.
hɪ æktɪd ˌɪrɪˈspɒnsəblɪ
Musíme jednat okamžitě.
We must take immediate action.
wiː mʌst teɪk ɪˈmiːdɪət ˈækʃən
Jednali jste správně.
You did the right thing.
juː dɪd ðə raɪt θɪŋ
Jedná s ním jako s miminem.
She treats him like a baby.
ʃɪ triːts hɪm laɪk ə ˈbeɪbɪ

2(vyjednávat) negotiate sth, hold talks on sth, (obchodně ap.) s kým deal with sb

Jednají o možném příměří.
They are negotiating a possible armistice.
ðeɪ ɑː nɪˈgəʊʃɪˌeɪtɪŋ ə ˈpɒsɪbl ˈɑːmɪstɪs
Hrozně nerad jednám s takovými lidmi.
I hate dealing with such people.
aɪ heɪt diːlɪŋ wɪθ sʌtʃ ˈpiːpl
Má (zrovna) nějaké jednání.
He is in conference.
hɪ ɪz ɪn ˈkɒnfərəns