držet se

hold (on) to sth, (zůstávat) keep, stay

Pevně se držte.
Hold fast/tight.
həʊld fɑːst/taɪt
Drž se! (povzbuzení ap.)
Hang on (in there)!
hæŋ ɒn (ɪn ðεə)!
Drželi se za ruce.
They were holding hands.
ðeɪ wɜː ˈhəʊldɪŋ hændz
Držte se pohromadě.
Stick together.
stɪk təˈgεðə
Toho se drž!
Stick to it!
stɪk tə ɪt!
Drž se vpravo. (na silnici ap.)
Keep to your/the right.
kiːp tə jɔː/ðə raɪt
Drž se pokynů!
Follow the instructions!
ˈfɒləʊ ðiː ɪnˈstrʌkʃənz!
Drž se od něj dál.
Stay away from him.
steɪ əˈweɪ frɒm hɪm
Sotva se držím na nohou.
I can hardly stand., I'm dead on my feet.
aɪ kən ˈhɑːdlɪ stændˌ aɪm dεd ɒn maɪ fiːt
Teploty se drží kolem nuly.
Temperatures hover around zero.
ˈtεmprɪtʃəz ˈhɒvə əˈraʊnd ˈzɪərəʊ