dopředu

1(vpřed) forward, ahead, (do přední části) to the front

Dívej se dopředu!
Look ahead!
lʊk əˈhεd!

2(předem) in advance, beforehand, ahead

Věděl jsem to dopředu.
I knew it in advance.
aɪ njuː ɪt ɪn ədˈvɑːns
oznámení sedm dní dopředu
seven days' notice
ˈsεvn deɪz ˈnəʊtɪs