přes

over, (napříč) across, (skrz) through, via, (víc než) more than, (navzdory) despite

Přejděte přes ulici.
Cross the street.
krɒs ðə striːt
Jak se dostaneme přes řeku?
How do we get across the river?
haʊ dʊ wiː gεt əˈkrɒs ðə ˈrɪvə?
Skočil přes plot.
He leaped over the fence.
hɪ liːpt ˈəʊvə ðə fεns
Zůstaneš přes noc?
Will you stay overnight?
wɪl juː steɪ ˌəʊvəˈnaɪt?
Přes den nepršelo.
There was no rain during/throughout the day.
ðεə wɒz nəʊ reɪn ˈdjʊərɪŋ/θruːˈaʊt ðə deɪ
I přes porážku...
Despite the loss...
dɪˈspaɪt ðə lɒs
Přes to (přese) všechno...
Despite all that...
dɪˈspaɪt ɔːl ðæt
Přes veškerá očekávání...
Contrary to all expectations...
ˈkɒntrərɪ tə ɔːl ˌεkspεkˈteɪʃənz
Trvalo to lehce přes dvě hodiny.
It took a little over two hours.
ɪt tʊk ə ˈlɪtl ˈəʊvə tuː aʊəz
Je jí (něco) přes čtyřicet.
She is (slightly) over forty., She is in her early forties., She's forty-something.
ʃɪ ɪz (ˈslaɪtlɪ) ˈəʊvə ˈfɔːtɪˌ ʃɪ ɪz ɪn hə ˈɜːlɪ ˈfɔːtɪzˌ ʃiːz ˈfɔːtɪˈsʌmθɪŋ
Našel jsem to přes internet.
I found it via the Internet.
aɪ faʊnd ɪt ˈvaɪə ðiː ˈɪntəˌnεt
Je to odborník přes počítače.
He's an expert on computers., He's a computer expert.
hiːz ən ˈεkspɜːt ɒn kəmˈpjuːtəzˌ hiːz ə kəmˈpjuːtə ˈεkspɜːt
Dostal přes hubu.
He got beat up., He got punched out.
hɪ gɒt biːt ʌpˌ hɪ gɒt pʌntʃt aʊt
Křičeli jeden přes druhého.
They shouted over each other., They were all shouting at once.
ðeɪ ʃaʊtɪd ˈəʊvə iːtʃ ˈʌðəˌ ðeɪ wɜː ɔːl ʃaʊtɪŋ æt wʌns
Jen přes moji mrtvolu.
Over my dead body.
ˈəʊvə maɪ dεd ˈbɒdɪ