rozdíl

mezi čím difference between sth, (rozlišení) distinction

Jaký je rozdíl mezi...?
What's the difference between...?
wɒts ðə ˈdɪfərəns bɪˈtwiːn?
Jaký je v tom rozdíl, jestli...?
What difference does it make if...?
wɒt ˈdɪfərəns dʌz ɪt meɪk ɪf?
V tom není žádný rozdíl.
It makes no difference.
ɪt meɪks nəʊ ˈdɪfərəns
Je v tom ohromný rozdíl.
It makes a huge difference.
ɪt meɪks ə hjuːdʒ ˈdɪfərəns
Rozdíl je v tom, že...
The difference is (that)...
ðə ˈdɪfərəns ɪz (ðæt)
Nevidím v tom rozdíl.
I see no difference.
aɪ siː nəʊ ˈdɪfərəns
S tím rozdílem, že...
The difference is that...
ðə ˈdɪfərəns ɪz ðæt
Na rozdíl od tebe nechodím pozdě.
Unlike you, I'm never late.
ʌnˈlaɪk juːˌ aɪm ˈnεvə leɪt
(velký) věkový rozdíl
age gap
eɪdʒ gæp
bez rozdílu rasy
regardless of the race, without distinction of race
rɪˈgɑːdlɪs əv ðə reɪsˌ wɪˈðaʊt dɪˈstɪŋkʃən əv reɪs