hezký

nice, (místo, dívka) pretty, (osoba) good/nice-looking

Přeji hezký den!
Have a nice day.
hæv ə naɪs deɪ
Hezkou zábavu!
Have a nice time!, Have fun!
hæv ə naɪs taɪm!ˌ hæv fʌn!
Za hezkého počasí...
In nice weather..., In fair weather...
ɪn naɪs ˈwεðəˌ ɪn fεə ˈwεðə
Tenhle je mnohem hezčí než...
This one is much nicer than...
ðɪs wʌn ɪz mʌtʃ naɪsə ðæn
Jedno z nejhezčích měst světa...
One of the world's most beautiful cities...
wʌn əv ðə wɜːldz məʊst ˈbjuːtɪfəl ˈsɪtɪz
To je od vás hezké.
It is nice of you.
ɪt ɪz naɪs əv juː
(iron.) No to je hezký!
Well, that's great!
wεlˌ ðæts greɪt!