můj, má, moje, mé

my, (samostatné) mine, (za podstatným jménem) of mine

Je to můj dobrý přítel.
He's a good friend of mine.
hiːz ə gʊd frεnd əv maɪn
Tyhle knížky jsou moje.
These books are mine.
ðiːz bʊks ɑː maɪn
To je moje věc.
That's my business.
ðæts maɪ ˈbɪznɪs
Ta moje pořád říká...
My old lady keeps saying...
maɪ əʊld ˈleɪdɪ kiːps ˈseɪɪŋ
Můj bože!
My God!, Good heavens!
maɪ gɒd!ˌ gʊd ˈhεvnz!