potkat (se)

koho, s kým meet sb, (form.) encounter sb, (hl. sejít se) meet up with sb

Náhodou jsem ho potkal.
I met him by chance., I bumped into him.
aɪ mεt hɪm baɪ tʃɑːnsˌ aɪ bʌmpt ˈɪntə hɪm
Potkali jsme se v tramvaji.
We met on the tram.
wiː mεt ɒn ðə træm
Potkala ho osobně. (osobnost ap.)
She met him in person/the flesh.
ʃɪ mεt hɪm ɪn ˈpɜːsn/ðə flεʃ
Potkal je stejný osud.
They suffered the same fate.
ðeɪ ˈsʌfəd ðə seɪm feɪt
Potkalo nás neštěstí.
We were struck by misfortune.
wiː wɜː strʌk baɪ mɪsˈfɔːtʃən
Vypráví to každému na potkání.
He tells everyone.
hɪ tεlz ˈεvrɪˌwʌn