běhat

run, (rekreačně) jog

Každé ráno chodím běhat.
I go jogging every morning.
aɪ gəʊ ˈdʒɒgɪŋ ˈεvrɪ ˈmɔːnɪŋ
Nerad běhám po nákupech/úřadech.
I hate running around shops/running errands.
aɪ heɪt ˈrʌnɪŋ əˈraʊnd ʃɒps/ˈrʌnɪŋ ˈεrəndz
Běhá mi z toho mráz po zádech.
It gives me the shivers., It sends shivers down my spine.
ɪt ˈgɪvz miː ðə ˈʃɪvəzˌ ɪt sεndz ˈʃɪvəz daʊn maɪ spaɪn
Už to běhá (v pohodě). (funguje)
It's working (fine) now.
ɪts ˈwɜːkɪŋ (faɪn) naʊ
Mám nějaké běhání po úřadech.
I have some errands to run.
aɪ hæv sʌm ˈεrəndz tə rʌn