vyměnit

co (ex)change, (nahradit) replace, (prohodit) swap sth

Můžete mi to vyměnit?
Can you exchange it for me?
kən juː ɪksˈtʃeɪndʒ ɪt fə miː?
Vyměnil jsem to za...
I exchanged it for...
aɪ ɪksˈtʃeɪndʒd ɪt fə
Potřebuji vyměnit kolo. (na autě)
I need to change the wheel.
aɪ niːd tə tʃeɪndʒ ðə wiːl
Vyměním si libry na eura.
I'll change pounds into euros.
aɪl tʃeɪndʒ paʊndz ˈɪntə ˈjʊərəʊz
Vyměníme se? (místa)
Shall we swap places?
ʃæl wiː swɒp pleɪsɪz?
Vyměnili ho za mladšího... (nahradili)
He was replaced by a younger...
hɪ wɒz rɪˈpleɪst baɪ ə jʌŋə
Vyměnili jsme si názory na...
We exchanged views on...
wiː ɪksˈtʃeɪndʒd vjuːz ɒn
Je jako vyměněný!
He is a changed man!
hɪ ɪz ə tʃeɪndʒd mæn!