šířit (se)

co spread, propagate, (posílat dál) pass around sth

Šíří se zvěsti/zprávy, že...
There are rumours that...
ðεə ɑː ˈruːməz ðæt
Nechci šířit drby, ale...
I don't want to spread rumours, but...
aɪ dəʊnt wɒnt tə sprεd ˈruːməzˌ bət
Bude tu nemoc šířit dál.
He will spread the disease further.
hɪ wɪl sprεd ðə dɪˈziːz ˈfɜːðə
Oheň se šířil po celém městě.
The fire was spreading throughout the city.
ðə faɪə wɒz sprεdɪŋ θruːˈaʊt ðə ˈsɪtɪ