někdy

sometime(s), (v budoucnu) one/some day, (vůbec do teď) ever

někdy zítra
sometime tomorrow
ˈsʌmˌtaɪm təˈmɒrəʊ
někdy kolem roku 1975
sometime/somewhere around 1975
ˈsʌmˌtaɪm/ˈsʌmˌwεə əˈraʊnd ˌnaɪnˈtiːnsεvntɪˈfaɪv
Někdy se mi zdá...
Sometimes it seems to me...
ˈsʌmˌtaɪmz ɪt siːms tə miː
Zavoláš mi někdy?
Will you call me sometime?
wɪl juː kɔːl miː ˈsʌmˌtaɪm?
Přijď nás někdy navštívit.
Come and see us sometime.
kʌm ænd siː əs ˈsʌmˌtaɪm
Probereme to až někdy jindy.
We'll talk it over some other time.
wiːl tɔːk ɪt ˈəʊvə sʌm ˈʌðə taɪm
Viděl jsi už někdy něco takového?
Have you ever seen anything like it?
hæv juː ˈεvə siːn ˈεnɪˌθɪŋ laɪk ɪt?
Už jsi to někdy zkoušel?
Have you ever tried it?
hæv juː ˈεvə traɪd ɪt?
Tady už jsem někdy byl.
I have been to this place before.
aɪ hæv bɪn tə ðɪs pleɪs bɪˈfɔː