krást

steal, thieve, (v obchodě) shoplift

Přistihl jsem ho, jak mi krade peníze.
I caught him stealing my money.
aɪ kɔːt hɪm stiːlɪŋ maɪ ˈmʌnɪ
Kradla v obchodě.
She was shoplifting.
ʃɪ wɒz ˈʃɒpˌlɪftɪŋ
Dost se tady krade.
There's a lot of stealing here., People steal a lot here.
ðεəz ə lɒt əv stiːlɪŋ hɪəˌ ˈpiːpl stiːl ə lɒt hɪə
Tato auta se hodně kradou.
These cars are frequently stolen.
ðiːz kɑːz ɑː ˈfriːkwəntlɪ ˈstəʊlən
Kradou nám nápady.
They steal our ideas.
ðeɪ stiːl aʊə aɪˈdɪəz