úvaha

consideration, (zamyšlení) reflection(s), (rozvažování) deliberation

Vezměte v úvahu, že...
Take into consideration that..., Take into account that...
teɪk ˈɪntə kənˌsɪdəˈreɪʃən ðætˌ teɪk ˈɪntə əˈkaʊnt ðæt
Nebral to v úvahu.
He took no account of it.
hɪ tʊk nəʊ əˈkaʊnt əv ɪt
To nepřichází v úvahu.
That is out of the question.
ðæt ɪz aʊt əv ðə ˈkwεstʃən
V úvahu přichází pouze dvě možnosti.
There are only two possibilities.
ðεə ɑː ˈəʊnlɪ tuː ˌpɒsɪˈbɪlɪtɪz
Když nebereme v úvahu...
Leaving aside..., Not considering...
liːvɪŋ əˈsaɪdˌ nɒt kənˈsɪdərɪŋ
To stojí za úvahu.
It's worth considering/thinking about.
ɪts wɜːθ kənˈsɪdərɪŋ/ˈθɪŋkɪŋ əˈbaʊt