dočkat se

čeho (dožít se) live to see, (počkat si a uvidět) wait to see sth

Nemůžu se dočkat, až se s ní seznámím.
I can hardly/can't wait to meet her.
aɪ kən ˈhɑːdlɪ/kɑːnt weɪt tə miːt hə
Nemůžu se dočkat, až přijedou.
I can hardly wait for them to come.
aɪ kən ˈhɑːdlɪ weɪt fə ðəm tə kʌm
Už se nemůže dočkat. (až začne ap.)
He's straining at the leash., He's chomping at the bit., He's raring to go.
hiːz streɪnɪŋ æt ðə liːʃˌ hiːz tʃɒmpɪŋ æt ðə bɪtˌ hiːz ˈrεərɪŋ tə gəʊ
Neboj, dočkáš se.
Don't worry, your time will come.
dəʊnt ˈwʌrɪˌ jɔː taɪm wɪl kʌm
Tak toho se (asi) nedočkám(e)!
That will be the day!
ðæt wɪl biː ðə deɪ!
Dočkali se.
Their time has come.
ðεə taɪm hæz kʌm