vydat, vydávat

1(publikovat) co publish, (desku ap.) release, (úředně) issue sth

Vydal více než 10 knih.
He has published more than 10 books.
hɪ hæz ˈpʌblɪʃt mɔː ðæn tεn bʊks
Vydávají nové album...
They are coming out with a new album...
ðeɪ ɑː ˈkʌmɪŋ aʊt wɪθ ə njuː ˈælbəm
Byl vydán rozkaz, aby...
An order was issued to...
ən ˈɔːdə wɒz ˈɪʃjuːd tə
Vydali prohlášení.
They issued/released a statement.
ðeɪ ˈɪʃjuːd/rɪˈliːst ə ˈsteɪtmənt

2(odevzdat) koho/co hand over sb/sth, (vypravit ze sebe) co give (out), let out sth

Vydali zločince policii.
They handed the criminal over to the police.
ðeɪ hændɪd ðə ˈkrɪmɪnl ˈəʊvə tə ðə pəˈliːs
Odmítli vydat rukojmí.
They refused to release the hostages.
ðeɪ rɪˈfjuːzd tə rɪˈliːs ðə ˈhɒstɪdʒɪz
Vrah bude vydán zpět do Británie.
The murderer will be extradited back to the UK.
ðə ˈmɜːdərə wɪl biː ˈεkstrəˌdaɪtɪd bæk tə ðə ˌjuːˈkeɪ
Co to vydává ty zvuky?
What's making the sounds?
wɒts ˈmeɪkɪŋ ðə saʊndz?
Nevydal ani hlásku.
He didn't even peep., He didn't utter/breathe a sound.
hɪ ˈdɪdnt ˈiːvn piːpˌ hɪ ˈdɪdnt ˈʌtə/briːð ə saʊnd