varovat

koho před čím warn sb of/against/about sth, (k obezřetnosti) caution sb against sth

Varuji tě.
I warn you.
aɪ wɔːn juː
Varoval ho, aby to nedělal.
He warned him not to do it.
hɪ wɔːnd hɪm nɒt tə dʊ ɪt
Varovali mě před ní.
They warned me against her.
ðeɪ wɔːnd miː əˈgεnst hə
Někdo ho musel varovat.
Somebody must have tipped him off.
ˈsʌmbədɪ mʌst hæv tɪpt hɪm ɒf
bez varování
without warning
wɪˈðaʊt ˈwɔːnɪŋ