smát se

čemu laugh at sth, (zubit se) grin, (usmívat se) na koho smile at sb

Čemu se směješ?
What are you laughing at?
wɒt ɑː juː lɑːfɪŋ æt?
Musel jsem se smát.
I couldn't help laughing.
aɪ ˈkʊdnt hεlp lɑːfɪŋ
Nesmějte se mi/mu.
Don't laugh at me/him.
dəʊnt lɑːf æt miː/hɪm
Smějí se mi do očí.
They are laughing in my face.
ðeɪ ɑː lɑːfɪŋ ɪn maɪ feɪs
Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.
He who laughs last laughs best/longest.
hɪ huː lɑːfs lɑːst lɑːfs bεst/lɒŋgɪst