svůj, svá, své, svoje

one's, (vlastní) one's own (vždy dle osoby)

Přišla se svými rodiči.
She came with her parents.
ʃɪ keɪm wɪθ hə ˈpεərənts
Nevěřím svým očím!
I can't believe my eyes!
aɪ kɑːnt bɪˈliːv maɪ aɪz!
Chce svůj vlastní byt.
He wants a flat of his own.
hɪ wɒnts ə flæt əv hɪz əʊn
Oni bydlí ve svém.
They live in their own (home)., They are owner-occupiers.
ðeɪ lɪv ɪn ðεə əʊn (həʊm)ˌ ðeɪ ɑː ˈəʊnəˈɒkjʊˌpaɪəz
Jsou hrdí na své děti.
They are proud of their children.
ðeɪ ɑː praʊd əv ðεə ˈtʃɪldrən
Musíme po svých.
We must walk it., We must go on foot.
wiː mʌst wɔːk ɪtˌ wiː mʌst gəʊ ɒn fʊt
Všechno má/chce svůj čas.
All in good time.
ɔːl ɪn gʊd taɪm
Udělám to po svém.
I'll do it my way.
aɪl dʊ ɪt maɪ weɪ
Hleď si svého.
Mind your own business!
maɪnd jɔː əʊn ˈbɪznɪs!
Trvá na svém.
He's insistent., He sticks to his guns.
hiːz ɪnˈsɪstəntˌ hɪ stɪks tə hɪz gʌnz
Já jsem své udělal.
I did/have done my part.
aɪ dɪd/hæv dʌn maɪ pɑːt
Byl tam s tou svojí.
He was there with his old lady.
hɪ wɒz ðεə wɪθ hɪz əʊld ˈleɪdɪ
jsou svoji. (sezdáni)
They are married (now)., (hovor.) They have tied the knot.
ðeɪ ɑː ˈmærɪd (naʊ)ˌ ðeɪ hæv taɪd ðə nɒt
Přišli si na své. (za vydané peníze ap.)
They got their money's worth.
ðeɪ gɒt ðεə ˈmʌnɪz wɜːθ
Prosadila si svou.
She got her own way., She had it her own way.
ʃɪ gɒt hə əʊn weɪˌ ʃɪ hæd ɪt hə əʊn weɪ