přehnat, přehánět

(zveličit) exaggerate, (aktivitu) overdo sth, (zajít daleko) go overboard/too far

Nepřeháněj!
Don't exaggerate!, Stop exaggerating!
dəʊnt ɪgˈzædʒəˌreɪt!ˌ stɒp ɪgˈzædʒəˌreɪtɪŋ!
Tak teď (trošku) přeháníš. (zveličuješ)
Now you're exaggerating (a little).
naʊ jʊə ɪgˈzædʒəˌreɪtɪŋ (ə ˈlɪtl)
To je trošku přehnané.
It's a bit exaggerated., That's a bit of an overstatement., It's a bit blown out of proportion.
ɪts ə bɪt ɪgˈzædʒəˌreɪtɪdˌ ðæts ə bɪt əv ən ˈəʊvəˈsteɪtməntˌ ɪts ə bɪt bləʊn aʊt əv prəˈpɔːʃən
To(hle) jsi přehnal.
That's a bit too much!, You've gone too far.
ðæts ə bɪt tuː mʌtʃ!ˌ juːv gɒn tuː fɑː
To (trošku) přehnali! (přepískli)
They've gone overboard!
ðeɪv gɒn ˈəʊvəˌbɔːd!
Přehnala to s cvičením.
She overdid the exercises.
ʃɪ ˌəʊvəˈdɪd ðiː ˈεksəˌsaɪzɪs
Nepřeháněj to! (se snažením)
Don't push it!
dəʊnt pʊʃ ɪt!
Nic se nemá přehánět.
Everything in moderation.
ˈεvrɪˌθɪŋ ɪn ˌmɒdəˈreɪʃən
Lze bez přehánění říct...
You can say without exaggeration..., It's no overstatement to say...
juː kən seɪ wɪˈðaʊt ɪgˌzædʒəˈreɪʃənˌ ɪts nəʊ ˈəʊvəˈsteɪtmənt tə seɪ
Kolem se přehnalo několik aut.
A few cars zipped by., A few cars zoomed by.
ə fjuː kɑːz zɪpt baɪˌ ə fjuː kɑːz zuːmd baɪ