dlouhý

long

Jak je to dlouhé?
How long is it?
haʊ lɒŋ ɪz ɪt?
Je mi to dlouhé. (šaty ap.)
It is too long for me.
ɪt ɪz tuː lɒŋ fə miː
Mám dlouhou chvíli.
I've got a lot of time on my hands.
aɪv gɒt ə lɒt əv taɪm ɒn maɪ hændz
To je dlouhá historie.
It's a long story.
ɪts ə lɒŋ ˈstɔːrɪ
... je dvakrát delší než...
... is twice as long as..., ...is twice the length of...
... ɪz twaɪs əz lɒŋ əzˌ ...ɪz twaɪs ðə lεŋθ əv
Má dlouhé vedení.
He's a bit slow on the uptake.
hiːz ə bɪt sləʊ ɒn ðiː ˈʌpˌteɪk
Dlouze vykládal o...
He held forth on...
hɪ hεld fɔːθ ɒn
Dlouze se na mě podívala...
She gave me a long look...
ʃɪ geɪv miː ə lɒŋ lʊk
Vyslovuje se dlouze.
It's pronounced long.
ɪts prəˈnaʊnst lɒŋ
košile s dlouhým rukávem
long-sleeved shirt
lɒŋsliːvd ʃɜːt
udělat dlouhý nos na koho
cock a snook, thumb one's nose at sb
kɒk ə snuːkˌ θʌm nəʊz
krátit si dlouhou chvíli čím
while away the time doing sth
waɪl əˈweɪ ðə taɪm