dokázat

1(tvrzení ap.) co prove sth

Dokázala, že je nejlepší.
She proved to be the best.
ʃɪ pruːvd tə biː ðə bεst
Ať to dokáže!
Let him prove it!
lεt hɪm pruːv ɪt!
Dokaž, že nemám pravdu!
Prove me wrong!
pruːv miː rɒŋ!
Ale to nic nedokazuje.
But that proves nothing.
bət ðæt pruːvz ˈnʌθɪŋ

2(zvládnout) manage sth, (umět) be able to, can do sth, (dosáhnout) achieve sth

dokázat to
make it, do it
meɪk ɪtˌ dʊ ɪt
Dokázali jsme to!
We did it!, We made it!
wiː dɪd ɪt!ˌ wiː meɪd ɪt!
Ty to dokážeš!
You can do it!
juː kən dʊ ɪt!
Dokázal se s tím vypořádat.
He managed to cope/deal with it.
hɪ ˈmænɪdʒd tə kəʊp/diːl wɪθ ɪt
Cos tím chtěl dokázat?
What did you hope to achieve?
wɒt dɪd juː həʊp tə əˈtʃiːv?
Nedokázal to.
He failed (to do it.)
hɪ feɪld (tə dʊ ɪt)
Nedokáže to pochopit.
She is unable to understand it.
ʃɪ ɪz ʌnˈeɪbl tə ˌʌndəˈstænd ɪt
To mě dokáže fakt naštvat!
It really pisses me off.
ɪt ˈrɪəlɪ pɪsɪz miː ɒf