ztratit se

get lost swh, lose one's way, (pohřešovaný) go missing

Asi jsme se ztratili.
We have probably got lost.
wiː hæv ˈprɒbəblɪ gɒt lɒst
Ztratila se mi z dohledu.
I lost sight of her.
aɪ lɒst saɪt əv hə
Neboj, já se neztratím.
Don't worry, I'll manage.
dəʊnt ˈwʌrɪˌ aɪl ˈmænɪdʒ
Každý rok se ztratí několik dětí.
Several children go missing every year.
ˈsεvrəl ˈtʃɪldrən gəʊ ˈmɪsɪŋ ˈεvrɪ jɪə
Ztratil se pes.
A dog is missing.
ə dɒg ɪz ˈmɪsɪŋ
Nějak se v tom ztrácím. (nevyznám)
I'm kind of lost., I can't make head (n)or tail of it.
aɪm kaɪnd əv lɒstˌ aɪ kɑːnt meɪk hεd (εn)ɔː teɪl əv ɪt
Ztrať se!
Get lost!, Clear off!
gεt lɒst!ˌ klɪə ɒf!