podržet

koho/co hold sb/sth, komu co hold sth for sb

Podržíte/Podržíš mi to?
Will you hold it for me?
wɪl juː həʊld ɪt fə miː?
Moje rodina mě podržela.
My family backed me up.
maɪ ˈfæmɪlɪ bækt miː ʌp
A teď se podrž!
Wait for it!
weɪt fɔː ɪt!
To mě podržte!
(It) beats me!, Stone the crow!
(ɪt) biːts miː!ˌ stəʊn ðə krəʊ!