potřeba2

necessary, needed, desirable

bude-li potřeba
if necessary, if need be
ɪf ˈnεsəsərɪˌ ɪf niːd biː
Není potřeba.
There is no need to.
ðεə ɪz nəʊ niːd tə
To nebude potřeba.
It won't be necessary.
ɪt wəʊnt biː ˈnεsəsərɪ
Je potřeba, aby...
It is necessary that...
ɪt ɪz ˈnεsəsərɪ ðæt
K tomu je potřeba odvahy.
It takes a lot of courage.
ɪt teɪks ə lɒt əv ˈkʌrɪdʒ
Kolik lidí je potřeba na...?
How many people does it take to...?
haʊ ˈmεnɪ ˈpiːpl dʌz ɪt teɪk tə?