věnovat se

devote/apply/dedicate osf to sth, (věnovat pozornost) pay attention to sb/sth

Plně se věnuje práci.
She devotes herself entirely to her work.
ʃɪ dɪˈvəʊts həˈsεlf ɪnˈtaɪəlɪ tə hə wɜːk
Věnuje se sportu.
He does sports.
hɪ dʌz spɔːts
Nikdo se této otázce nevěnoval.
No one addressed this issue.
nəʊ wʌn əˈdrεst ðɪs ˈɪʃjuː
Článek, který se věnuje problémům...
The article which deals with...
ðiː ˈɑːtɪkl wɪtʃ diːlz wɪθ
Měl by ses jí víc věnovat.
You should pay more attention to her.
juː ʃʊd peɪ mɔː əˈtεnʃən tə hə
Hned se vám budu věnovat.
I'll be right with you.
aɪl biː raɪt wɪθ juː