najít

koho/co find sb/sth, (odhalit) discover sb/sth

Nemůžu najít svoje brýle.
I can't find my glasses.
aɪ kɑːnt faɪnd maɪ ˈglɑːsɪz
Nic jsem nenašel.
I found nothing., I didn't find anything.
aɪ faʊnd ˈnʌθɪŋˌ aɪ ˈdɪdnt faɪnd ˈεnɪˌθɪŋ
Tohle jsem našel pod stolem.
I've found this under the table.
aɪv faʊnd ðɪs ˈʌndə ðə ˈteɪbl
Na chodbě se našla peněženka.
A wallet was found in the corridor.
ə ˈwɒlɪt wɒz faʊnd ɪn ðə ˈkɒrɪˌdɔː
Najdi si práci!
Get/Find a job!
gεt/faɪnd ə dʒɒb!
Její tělo se nikdy nenašlo.
Her body has never been found.
hə ˈbɒdɪ hæz ˈnεvə bɪn faʊnd
Najdi si čas a přečti si to.
Find time to read it.
faɪnd taɪm tə riːd ɪt
Najdeš si chvilku na...?
Can you spare a minute for...?
kən juː spεə ə ˈmɪnɪt fə?
Najdu si na vás čas dnes odpoledne.
I could squeeze you in this afternoon.
aɪ kʊd skwiːz juː ɪn ðɪs ˌɑːftəˈnuːn
Najdou se dokonce i tací, kdo...
There are even those/some who...
ðεə ɑː ˈiːvn ðəʊz/sʌm huː
(Ne)Našel by se...?
Is there a...?, Do you happen to have...?
ɪz ðεə ə?ˌ dʊ juː ˈhæpn tə hæv?
Snad se najde někdo, kdo...
I hope there'll be someone to..., There might be someone who...
aɪ həʊp ðεəl biː ˈsʌmˌwʌn təˌ ðεə maɪt biː ˈsʌmˌwʌn huː
Vždycky se někdo/něco najde. (potíž ap.)
There is always one!
ðεə ɪz ˈɔːlweɪz wʌn!
Kdo hledá, najde.
He who seeks, finds., Seek and you will find.
hɪ huː siːksˌ faɪndzˌ siːk ænd juː wɪl faɪnd