chybět

be absent, be missing, (nedostávat se) co komu be short of sth

Chybíš/Chyběl jsi mi.
I miss/missed you.
aɪ mɪs/mɪst juː
Něco tady chybí.
Something is missing here.
ˈsʌmθɪŋ ɪz ˈmɪsɪŋ hɪə
Kdo chybí?
Who is absent?
huː ɪz ˈæbsənt?
Minule jsem chyběl.
I was absent from the last lesson.
aɪ wɒz ˈæbsənt frɒm ðə lɑːst ˈlεsn
Chybí tomu něco?
Is something wrong with it?
ɪz ˈsʌmθɪŋ rɒŋ wɪθ ɪt?
Chybí nám pracovní síla.
We are short of workforce.
wiː ɑː ʃɔːt əv ˈwɜːkˌfɔːs
Tomu filmu chybí fantazie.
The movie is lacking in imagination.
ðə ˈmuːvɪ ɪz ˈlækɪŋ ɪn ɪˌmædʒɪˈneɪʃən
To nám ještě chybělo!
This is all we needed!
ðɪs ɪz ɔːl wiː niːdɪd!
Doplňte chybějící slova...
Complete the missing words...
kəmˈpliːt ðə ˈmɪsɪŋ wɜːdz
Moc nechybělo! (bylo to těsně)
That was close!, That was a close shave!
ðæt wɒz kləʊs!ˌ ðæt wɒz ə kləʊs ʃeɪv!
Moc nechybělo a přišel o/ztratil to.
He was close to losing it.
hɪ wɒz kləʊs tə ˈluːzɪŋ ɪt