chodit

go, (pěšky též) walk, (pravidelně docházet) attend

Nechoď tam sám.
Don't go there alone.
dəʊnt gəʊ ðεə əˈləʊn
Nechoď ještě!
Don't go yet!
dəʊnt gəʊ jεt!
Chodím obvykle pěšky.
I usually walk., I usually go on foot.
aɪ ˈjuːʒʊəlɪ wɔːkˌ aɪ ˈjuːʒʊəlɪ gəʊ ɒn fʊt
Vždycky chodí pozdě/včas.
She is always late/on time.
ʃɪ ɪz ˈɔːlweɪz leɪt/ɒn taɪm
Baví ji chodit po obchodech.
She likes shopping around.
ʃɪ laɪks ˈʃɒpɪŋ əˈraʊnd
Baví mě chodit po památkách.
I like sightseeing.
aɪ laɪk ˈsaɪtˌsiːɪŋ
Strašně nerada chodí po doktorech.
She hates seeing doctors.
ʃɪ heɪts ˈsiːɪŋ ˈdɒktəz
Chodí o berlích.
He walks on crutches.
hɪ wɔːks ɒn krʌtʃɪz
Chodím na hodiny angličtiny.
I take English lessons.
aɪ teɪk ˈɪŋglɪʃ ˈlεsnz
Chodil jsem na kurz/do kurzu...
I attended a course of...
aɪ əˈtεndɪd ə kɔːs əv
Obvykle chodí ve svetru.
He usually wears a sweater.
hɪ ˈjuːʒʊəlɪ wεəz ə ˈswεtə
V neděli pošta nechodí.
There is no post on Sunday.
ðεə ɪz nəʊ pəʊst ɒn ˈsʌndeɪ
Chodíš s někým?
Are you seeing anyone?, Are you dating anyone?
ɑː juː ˈsiːɪŋ ˈεnɪˌwʌn?ˌ ɑː juː ˈdeɪtɪŋ ˈεnɪˌwʌn?
Chodili jsme spolu.
We used to date.
wiː juːzd tə deɪt
Chodí s někým na vážno?
Does she have a steady?
dʌz ʃɪ hæv ə ˈstεdɪ?
Kam na to chodíš?
Where do you get these ideas?
wεə dʊ juː gεt ðiːz aɪˈdɪəz?
S tím na mě nechoď.
Don't try it/this on me.
dəʊnt traɪ ɪt/ðɪs ɒn miː
Umí v tom chodit.
He knows the ropes.
hɪ nəʊz ðə rəʊps
Tak to tady chodí.
That's the way (it is) here.
ðæts ðə weɪ (ɪt ɪz) hɪə
to chodí! (funguje)
It's working now!
ɪts ˈwɜːkɪŋ naʊ!
Přestaň chodit kolem horké kaše.
Stop beating about the bush.
stɒp ˈbiːtɪŋ əˈbaʊt ðə bʊʃ
chodit za školu
play truant, (AmE) play hooky, bunk off school
pleɪ ˈtruːəntˌ pleɪ ˈhʊkɪˌ bʌŋk ɒf skuːl