zajímat se

o koho/co be interested in sb/sth, take interest in sth/sb

O co se zajímáte?
What are you interested in?
wɒt ɑː juː ˈɪntrɪstɪd ɪn?
Velice se zajímá o...
He takes keen interest in...
hɪ teɪks kiːn ˈɪntrəst ɪn
Zajímá se o to někdo vůbec?
Does anyone care about it?
dʌz ˈεnɪˌwʌn kεə əˈbaʊt ɪt?
Lidé zajímající se o...
People interested in...
ˈpiːpl ˈɪntrɪstɪd ɪn