oznámit

komu co (veřejně) announce, (ohlásit) report sth to sb, (dát vědět) let sb know

Oznámil mi, že...
He informed me that...
hɪ ɪnˈfɔːmd miː ðæt
Oznámím mu to.
I will inform him.
aɪ wɪl ɪnˈfɔːm hɪm
Oznamte to na policii.
Report it to the police.
rɪˈpɔːt ɪt tə ðə pəˈliːs
Oznámili nám to písemně.
We were notified in writing about that.
wiː wɜː ˈnəʊtɪˌfaɪd ɪn ˈraɪtɪŋ əˈbaʊt ðæt
Porota oznámila rozsudek.
The jury returned the verdict.
ðə ˈdʒʊərɪ rɪˈtɜːnd ðə ˈvɜːdɪkt
S potěšením vám oznamujeme...
We are pleased to inform you ...
wiː ɑː pliːzd tə ɪnˈfɔːm juː